Slider

Żłobek Pierwsze Kroczki to wyjątkowe miejsce, gdzie Dzieci  rozpoczynają swoją Wielką Przygodę ze światem, nawiązują pierwsze kontakty i przyjaźnie z rówieśnikami, nabierają wiele nowych, przydatnych umiejętności;).

Nasi Podopieczni otoczeni są ciepłą, rodzinną atmosferą, a wykwalifikowana  kadra zaspokaja ich najważniejsze potrzeby: bezpieczeństwa i akceptacji.

Naszym zadaniem jest dopilnowanie aby te najważniejsze, pierwsze kroki w rozwoju Małych Ludzi były pełne radosnej zabawy, twórczego odkrywania świata i pozytywnych doświadczeń.

Wspomagając Rodziców w procesie wychowawczym chcemy stymulować rozwój dziecka we wszystkich strefach rozwoju:

Rozwój fizyczny:

Zaspakajanie naturalnej potrzeby ruchu oraz zabawy, poprzez zabawy ruchowe, taneczne, muzyczne i spacery. Nauka samodzielności- powtarzamy za Marią Montessori – ”pomogę Ci to zrobić samodzielnie ” w zakresie samoobsługi (mycie rączek, buzi, ząbków, korzystanie z nocnika, próby samodzielnego jedzenia posiłków).

Rozwój poznawczy:

Rozbudzenie zainteresowania dzieci otaczającym je światem, rozwijanie mowy i komunikowania się. Poprzez zajęcia przyrodnicze, tematyczne, czytanie książeczek, naukę piosenek i wierszyków, wykorzystanie zabawek oraz pomocy dydaktycznych.

Rozwój społeczny:

Nauka podstawowych zasad życia społecznego (ustalenie jasnych reguł i zasad postępowania) i współdziałania w grupie: organizowanie zabaw grupowych, wspólne wykonywanie zadań dostosowanych do wieku i rozwoju, wspieranie życia rodzinnego dzieci poprzez organizowanie imprez rodzinnych z okazji Dnia Mamy i Taty, Babci i Dziadka.

Rozwój emocjonalny:

Wspieranie w dziecku zdolności poznawania emocji oraz radzenia sobie z nimi.

Skip to content