Slider

Zajęcia tematyczne

Poznawanie rożnych zagadnień tematycznych zgodnie z rocznym planem pracy: wiedza o otaczającym nas świecie przyrody: rośliny i zwierzęta w najbliższym otoczeniu dziecka, bezpośredni kontakt z przyrodą w trakcie spaceru, poznawanie roli zwierząt i roślin w życiu człowieka oraz naszej planety, zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie: zmiana pogody, pór roku.

Wiedza o zdrowiu: zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami zdrowotnymi i higienicznymi, odpowiedzi na pytania, dlaczego należy myć rączki i ząbki, dlaczego ruch na świeżym powietrzu jest taki ważny oraz dlaczego ważne jest, aby to co jemy było zdrowe.

Rodzina w życiu dziecka, kim jest mama, tata, dziadek i babcia, rodzeństwo, dlaczego obchodzimy święta Dzień Mamy, Taty, Babci i Dziadka. Wszystkie zajęcia tematyczne prowadzone są na indywidulanym poziomie rozwojowym dziecka.

Zajęcia plastyczne

Wykonywanie prac plastycznych: rozwijanie sprawności manualnej, wyobraźni oraz poczucia estetyki, rozwijanie ekspresji plastycznej oraz kreatywności. Zajęcia pomagają uwierzyć we własne siły, dają uczucie „sprawczości”, wzmagają poczucie własnej wartości, uczą również cierpliwości. Stosowane techniki: wyklejanie: kolorowym papierem, makaronem, włóczką, bibułą, malowanie: kredkami, pastelami, farbami, rzeźbienie z masy solnej, lepienie z plasteliny

Zajęcia rozwijające mowę oraz komunikację, a przez to kształtujące umiejętności społeczne

ćwiczenie poprawnej wymowy, poszerzanie zakresu słownictwa, poprzez naukę wierszyków, rymowanek, zabaw paluszkowych, słuchanie opowiadań, bajek, wierszy, zagadek, oglądanie i omawianie ilustracji.

Zabawy paluszkowe polegają na stymulowaniu zmysłu dotyku oraz rozwoju mowy. Dzieci poprawiają sprawność manualną, gdy ilustrują treść rymowanek wykonując ruchy rąk i palców. Takie zabawy sprawiają, że łatwiej im będzie opanować umiejętność ubierania się, zapinania guzików, wiązania sznurowadeł, rysowania, a w późniejszym czasie pisania. Wpływają na umiejętność komunikowania się, budują pozytywny emocjonalny kontakt pomiędzy dziećmi.
Powtarzanie zabaw kształtuje pamięć słuchową dzieci i przyczynia się do lepszego zapamiętywania. Ich zaletą jest również pomoc w skoncentrowaniu na konkretnej czynności, co małym dzieciom często przychodzi z trudem.

Zajęcia muzyczne

Zabawy muzyczno – ruchowe, zabawy rozwijające wrażliwość słuchową, nauka piosenek i prostych choreografii, zabawy z prostymi instrumentami, rozwijanie poczucia rytmu.

Zajęcia ruchowe

– pozwalające poznać możliwości swojego ciała: bieżne, naśladowcze, z podskokami, rzutami do celu oraz czworakowaniem
– zabawy kołowe – pozwalające poznać przestrzeń i dzielić się z nią z innymi, uczące nawiązywania kontaktów za pomocą ruchu i dotyku
-zabawa z chustą animacyjną
– Zajęcia ruchowe, z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Głównym założeniem metody jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem do wspomagania rozwoju psychoruchowego oraz społecznego, ruch pomaga w tworzeniu świadomości własnego ciała, po przez proste zabawy ruchowe buduje poczucie pewności siebie, pomaga w akceptacji siebie i innych, poprzez zaufanie – ułatwia nawiązywanie kontaktów. Uczy koncentracji na zadaniu, pomysłowości i kreatywności. W przypadku dzieci najmłodszych szczególnie ważne jest nawiązywanie bliskości, budowanie poczucia bezpieczeństwa oraz świadomości własnego ciała.

Zabawy manipulacyjno- konstrukcyjne

Dzieci budują konstrukcje z klocków, szeregują klocki, budują i burzą budowle z klocków, nakładają kółka na piramidę oraz dopasowują odpowiednie kształty do otworów. Celem zabaw manipulacyjno – konstrukcyjnych jest: rozwój zręczności i koordynacji ruchów; usprawnienie pracy dłoni – palce i nadgarstki; usprawnianie procesów myślenia i koncentracji, ćwiczenie cierpliwości i wytrwałości.

Skip to content